Information till våra hyresgäster

Felanmälan

Fastighetsskötsel

mån-fre kl 07-16

service@seab-bygg.se
tel 0303-26 00 00

Journummer VVS

Vid akuta vatten- eller avloppsproblem
på kväll eller helg
jourtel 0703-000086